24
Nikos Grapsas – Eon

Label: Filocalia Romana
Original Release Date: November, 2002

Musicians Stelios Vlassopoulos (programming, synthesizer), George Symeonidis (nei), Irini Vythoulka (bentir), George Kontogiannis (lyre, tarabuka, pitcher), Katerina Lekka

(accordion) and Sofia Lambropoulou.