26-12-2019
Δημήτρης Κυραναστάσης

read >19-11-2019
Dragomir Milenkovics

read >November 2018
Europe Jazz Media Chart

read >Balkan World Music Chart
for the 3rd Quarter of 2019

read >28-10-2019
Μαρία Νίκα – Έρμα

read >World music Charts Europe
15# for August 2020 9nd September 2020

read >10-09-2019
Φώντας Τρούσας – Lifo

read >23-06-2019
Φώντας Τρούσας – Δισκορυχείον (Vinylmine)

read >